Vandaag maandag, 15 juli 2024
U bent hier:     Home Diensten Archeologie
Dienst Archeologie PDF Afdrukken

Archeologisch vooronderzoek / prospectie met ingreep in de bodem:Archeologienota

 • Opstellen fasering en timing in samenspraak met de opdrachtgever
 • Voorbereidend onderzoek / bureaustudie
 • Vergunningsaanvraag bij de bevoegde instanties
 • Terreinwerk en registratie
 • Aanbevelingsnota
 • Vondstverwerking, opmaak plannen en eindrapportage

Archeologische opgraving / vervolgonderzoek:

 • Vergunningsaanvraag bij de bevoegde instanties
 • Gefaseerd terreinwerk en registratie
 • Vondstverwerking, opmaak plannen en rapportage
 • Boringen (pedologisch en/of karterend)

Bureaustudie en verkennend veldonderzoek:

 • Waarderend onderzoek
 • Bepalen densiteit boringen
 • Bij karterend boren: zeven van boorstalen en residu-analyse
 • Beschrijving van de boorstalen
 • Cartografische verwerkingArcheologienota
 • Conclusie en aanbevelingen

Archeologische survey / prospectie zonder ingreep in de bodem:

 • OriĆ«nterend vooronderzoek
 • Field walking
 • Registratie en ordening
 • Beschrijving
 • Interpretatie
 • Valorisatie van de data
 • Advisering en rapportage